Sample Post Image.

Organitzacions de la societat civil reclamem la nostra participació en l’AgènciaEstatal de Supervisió d’Intel·ligència Artificial (AESIA)

Estem en un moment crucial on la Intel·ligència Artificial està determinant l’automatització de la societat, el rumb de les democràcies i el benestar de la població. La complexitat tècnica dels procediments algorítmics, juntament amb el seu impacte social, requereix una resposta transversal, multisectorial i participativa de la societat.

Per aquest motiu, celebrem la creació de l’Agència Estatal de Supervisió de la IIntel·ligència Artificial (AESIA) aquest 2022. Espanya assumirà la presidència del Consell de la Unió Europea el segon semestre de 2023 i s’ha ofert com a país en proves per a
testar la nova regulació de la Intel·ligència Artificial que es discuteix en aquests moments a Europa. L’agència és, per tant, una oportunitat històrica de posar Espanya al capdavant de la innovació en rigorós respecte amb els Drets Humans.
Així doncs, no s’entendria que el govern perdés l’oportunitat que li ofereixen les organitzacions de la societat civil per a crear una agència a l’altura dels reptes que tenim avui dia. Per aquest motiu, les organitzacions i col·lectius signants, demandem:
– Que el Govern aprofiti l’oportunitat de comptar amb el coneixement i l’experiència de les organitzacions de la societat civil que ja treballen en aquests temes, mitjançant la participació de les mateixes en el procés de disseny, creació, així com en l’establiment
dels seus objectius i fins de l’Agència Estatal de Supervisió de la Intel·ligència Artificial.
– Que l’Agència exerceixi una supervisió prudencial que garanteixi l’equitat dels processos algorítmics, la responsabilitat davant els seus impactes negatius i/o discriminatoris i la seva transparència. L’acció de l’Agència ha de projectar-se principalment sobre les
entitats pública i privades que desenvolupen i implementen algorismes.
– Que l’Agència sigui un organisme independent en la seva estructura, composició i comesa. A més, que promogui la transparència, que sigui verificable i expliqui els algoritmes i sistemes d’informació davant la societat, a través d’eines i informacions de
fàcil consulta i comprensió.
Les organitzacions signants reclamem una estratègia de participació clara de la societat civil que estigui establerta en els processos i en el desenvolupament de polítiques relacionades amb la Intel·ligència Artificial, així com vies formals d’interlocució amb el
Govern amb la finalitat de promoure un debat públic sobre la governança dels algorismes que posi en el centre el respecte als drets humans i la justícia social.

Entitats i col·lectius promotors:
Lafede.cat, Algorace, Fundación Eticas, Civio, Observatorio Trabajo, Algoritmos y
Sociedad, Algorights, Komons.Adhesions:
Digitalfems
Mujeres Supervivientes
European Center for Not-for-Profit Law
Interferencias por los derechos digitales
Associació Pangea – Coordinadora Comunicació per a la Cooperació
Novact. Instituto Internacional por la Acción Noviolenta
Colectic
Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans
Colectivo Agar, espacio de investigación y encuentro desde la diversidad
Statewatch
Digitalcourage
Panoptykon Foundation
RED DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA LA DEFENSA AMBIENTAL (RADA)
Calala Fondo de Mujeres
Servei Civil Internacional de Catalunya
SETEM Catalunya
Fundación Hay Derecho
Sociedad Española de Documentación e Información Científica
ACICOM (ASSOCIACIÓ CIUTADANIA I COMUNICACIÓ)
Xnet
Sant Just Solidari
SUDS – Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
Fundación Platoniq. Creatividad & Democracia
Fundación Visualización para la Transparencia (ViT)/Fundació Visualització per a la
Transparència (ViT)/Visualization for Transparency Foundation (ViT)
SOS Racisme Catalunya
Confederación de Consumidores y Usuarios
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)
Access Info Europe
AAV Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV)
SED – Solidaritat Educació DesenvolupamentFair Trials
Bit Lab Cultural Cooperativa
ASOCIACIÓN SENDA DE CUIDADOS
ASOCIACIÓN TERRITORIO DOMESTICO
Arsgames
Observatorio DESC
Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA)
DataForGoodBCN
ARCHIVEROS ESPAÑOLES EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (AEFP)
ÉLITE TAXI BARCELONA
Taxi Project 2.0
aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya)
Rights International Spain
Ass. Internacional Enginyeria Sense Fronteres
Sepra, SCC
Enllaç per adherir-se: https://liberaforms.plataformess.org/cartaaesia